ARIETTA VIETNAM

Hòa Nhạc Tại Gia

Hòa Nhạc Tại Gia
Arietta cung cấp mô hình trình diễn nghệ thuật tại gia đầu tiên tại Việt Nam mang tên Arietta Salon. Sống trong một xã hội đang chuyển mình đầy mạnh mẽ và sôi động như Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật hướng đến sự nguyên bản trong một không gian tinh lọc như Salon concert là một lý tưởng.
Arietta Salon chính là điểm hội tụ, giao thoa giữa sự đổi mới và một nét văn hoá chuẩn mực vốn có, nơi nghệ sĩ biểu diễn và giới trí thức có cơ hội được lắng lại cùng thưởng thức nghệ thuật.
Các chương trình<br>hòa nhạc song tấu
Duo

Các chương trình
hòa nhạc song tấu

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có chương trình.

ĐẶT HÒA NHẠC SALON THEO YÊU CẦU
Các chương trình<br>hòa nhạc tứ tấu
Quartet

Các chương trình
hòa nhạc tứ tấu

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có chương trình.

ĐẶT HÒA NHẠC SALON THEO YÊU CẦU
Các chương trình<br>hòa nhạc ngũ tấu
Quintet

Các chương trình
hòa nhạc ngũ tấu

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có chương trình.

ĐẶT HÒA NHẠC SALON THEO YÊU CẦU